ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
 
 
       
     

 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017
 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2016
 
NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2015
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
  2019    ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ

►Συγχαρητήρια Επιστολή ΠΣΟ προς τον νέο Υπουργό Υγείας

>> Συγχαρητήρια Επιστολή


►Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Διοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων

  >> Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Δ.Ε.


►7η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών για οδοντιατρική – στοματολογικής περίθαλψης με τη παροχή οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υγειονομικές δομές που εποπτεύονται από την 7η ΥΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 471/13-06-2019 απόφαση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης σχετικά με έγκριση διαδικασίας Διενέργειας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 12/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αποστείλουν στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης (3ος Όροφος-Γραφείο Πρωτοκόλλου,3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, ΤΚ 71500, Ηράκλειο Κρήτης) σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θα περιέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

 Επιπλέον δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ
 

ΙΟΥΝΙΟΣ

►Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπή του ΠΤ Κρήτης του ΠΣΟ και έγινε ενημέρωση για :
- τις αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε τρέχοντα θέματα 
- τον προγραμματισμό για τις περαιτέρω ενέργειας του Συλλόγου και των Περιφερειακών Τμημάτων

Στο συμβούλιο παρευρέθησαν δύο μέλη του ΚΔΣ, ο Ταμίας του ΠΣΟ κ. Σπανός Λεωνίδας και ο Οργανωτικός Γραμματέας του ΠΣΟ - Πρόεδρος του ΠΤ Κρήτης κ. Καριωτάκης Αντώνιος.


►6η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4486/2017 «Οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας» και με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών για οδοντιατρική – στοματολογικής περίθαλψης με τη παροχή οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υγειονομικές δομές που εποπτεύονται από την 6η ΥΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 5174/07-06-2019 απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σχετικά με έγκριση διαδικασίας Διενέργειας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αποστείλουν στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο πρωτοκόλλου, Υπάτης 1 & NEO Πατρών-Αθηνών 24, Πάτρα ΤΚ 26441) σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θα περιέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ

 

ΜΑΙΟΣ

►2ηΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κοινοποιεί τη με αριθμ. πρωτ. 28279/14-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΠ0469Η2Ξ-ΨΡΨ) Απόφασή της, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η έκδοση πρόσκλησης σύναψης ενδιαφέροντος με ιδιώτες κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντιατρικά εργαστήρια για την παροχή οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υγειονομικές δομές που εποπτεύονται από τη 2ης Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και αφορά τις Μονάδες Υγείας αρμοδιότητας της γεωγραφικής περιφέρειας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, προς ενημέρωσή.

Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 14/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αποστείλουν στο Πρωτόκολλο της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου (Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233, κτίριο ΚΕΡΑΝΗΣ, 1ος όροφος), σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θα περιέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

►1ηΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Η Διοικήτρια της 1ηςΥ.ΠΕ.Αττικής ενέκρινε τη διαδικασία διενέργειας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντοςσύναψης σύμβασης« Εκτέλεση Οδοντοτεχνικών Εργασιών »  με ιδιώτες κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τιςαπαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 20/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14 : 00 οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τιςαπαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας,όπως αποστείλουν στην 1ηΥ.ΠΕ.Αττικής (Ισόγειο  -Γραφείο πρωτοκόλλου, Ζαχάρωφ 3 , Αθήνα ΤΚ 11521)σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θαπεριέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

Διευκρινιστική στην πρόσκληση  >>εδώ

Υπόδειγμα Σύμβασης  >>εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ


►Λίστες Υποψηφίων  | Εκλογές Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών

  >>Πανελλήνια Ένωση Οδοντοτεχνιτών

  >>Πανελλήνια Συνεργασία Οδοντοτεχνιτών


►Δελτίο Τύπου | Εκλογικά Κέντρα | Εκλογές ΠΣΟ - 11 Μαίου 2019

  >> Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Εκλογικά Κέντρα


►Μήνυμα Προέδρου Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ΠΣΟ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στις 11 Μαΐου 2019 για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την προθυμία τους να είναι υποψήφιοι, όπου συνολικά ο αριθμός τους ξεπερνάει τους ενενήντα.
Στις εκλογές θα συμμετέχουν δύο συνδυασμοί καθώς και μεμονωμένοι.
Πιστεύω ότι στον ένα μήνα που μας μένει μέχρι τις εκλογές όλες οι πλευρές θα συμβάλλουμε με προτάσεις και με γόνιμο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και κραυγές.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.
Σας καλώ να συμμετέχετε στις κάλπες .

Σαμαράς Θεόδωρος


►3η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος (Μακεδονίας), καλεί τους ιδιώτες κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την 3η ΥΠΕ να αποστείλουν αίτηση σύναψης σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση, έως την Παρασκευή  03 Μαίου 2019.

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ

►Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Ε.Ο. | 2019 - 2022

Πρόεδρος:                      Κλωνής Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Α':          Μητρούσης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος Β':          Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας:    Κουτρούλη Σοφία
Ταμίας:                             Σπανός Λεωνίδας
Μέλος:                             Γαβριηλίδης Παναγιώτης
                                          Καραισκάκης Παναγιώτης
                                          Καριωτάκης Αντώνιος
                                          Κωστόπουλος Παναγιώτης
                                          Νεόφυτος Διονύσιος
                                          Σαμαράς Θεόδωρος

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

►5η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ με την Αρ.Πρ. 22433/22-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΨ15469Η2Γ-ΑΞΙ), καλεί τους ιδιώτες κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την 5η ΥΠΕ να αποστείλουν αίτηση σύναψης σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση, έως την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή θα υποβάλλονται προσωπικά σε κλειστό φάκελο στην 5η ΥΠΕ, ο οποίος θα φέρει τα εξής στοιχεία παραλήπτη:

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Αίτηση για σύναψη σύμβασης με οδοντοτεχνίτες – οδοντοτεχνικά εργαστήρια
Μεζούρλο, Λάρισα |Τ.κ.41110 Τ.Θ.2101 | Υπόψη : Νικολέττας Μπέλτσιου| Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Τηλ. 2413500817

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ


►4η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους ιδιώτες κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την 4η ΥΠΕ να της αποστείλουν έως την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 αίτηση σύναψης σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση  - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ


►Ανακοίνωση | 4η ΥΠΕ | Σύμβαση

Ενημερωθήκαμε ότι η 4η ΥΠΕ ανακοίνωσε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Σύμβαση με Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια , με λανθασμένο όμως Πρότυπο Σύμβασης και Τιμοκατάλογο.
 
Μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα και να αντικατασταθεί με τη σωστή Σύμβαση , να μην υπογράψει κανένα εργαστήριο.


►Προκήρυξη Εκλογών | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών | 11 Μαίου 2019

  >>Δελτίο Τύπου

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

►Nέα Κοστολόγηση Οδοντοτεχνικών Εργασιών

  >>ΦΕΚ Β' 384 / 31.02.2019


►Ίδρυση Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

  >>ΦΕΚ Β' 285 / 07.02.2019


►Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Σύλλογου Οδοντοτεχνιτών ΝΠΔΔ

Δημοσιεύτηκε στις 05.02.2019 η Υπουργική Απόφαση με Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης 73546, ΦΕΚ Β'6197/31.12.2018, με τον "Κανονισμό Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών".

>>ΦΕΚ Β' 6197

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ίδρυση των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών- αρμοδιότητες και σχέσεις με την κεντρική διοίκηση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία των οργάνων διοίκησης

  >>Δελτίο Τύπου ΠΣΟ

>>ΦΕΚ B’6151


Παράταση 6μηνη Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών ΝΠΔΔ

  >> ΦΕΚ 14 ΥΟΔΔ / 14.01.2019

    2018  ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

►Δελτίο Τύπου | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών

Εξελίξεις  στην Πρακτική Άσκηση του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών , του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  >>Δελτίο Τύπου


►Επαγγελματικός Λογαριασμός

Βάσει της τωρινής νομοθεσίας, ο ΚΑΔ 3250 δεν είναι υπόχρεος σε επαγγελματικό λογαριασμό, οπότε δεν έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην ΑΑΔΕ διότι δεν συναλλάσσεται με ιδιώτες.
(Τα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια δεν είναι υποχρεωμένα να έχουν POS)

Βέβαια, οι επαγγελματικοί λογαριασμοί είναι χρήσιμοι στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια για συναλλαγές διαφορετικού τύπου, όπως εξόφληση τιμολογίων άνω των 500€, πληρωμή μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικές συναλλαγές κ.α..

Για το λόγο αυτό, κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο, βάση της φύσης των δραστηριοτήτων του, καλό είναι να συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο λογιστή του για το αν θα ανοίξει επαγγελματικό λογαριασμό ή όχι.

Σχετική Νομοθεσία:

  >> ΦΕΚ 1445/2017

  >>Απόφαση 1005/2017

  >>Απόφαση 1128500

  >>Επαγγελματικός Λογαριασμός
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

►Αποπληρωμή Οφειλών ΕΟΠΥΥ

Συνάδελφοι,
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και της παρακράτησης του 10% των τιμολογίων από τον ΕΟΠΥΥ.
Επικοινωνήστε με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις που καταθέτατε τα δικαιολογητικά σας, για τη συνέχιση της διαδικασίας.


►Προκήρυξη ΤΥΠΕΤ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργατών Οδοντοτεχνιτών στη Θεσσαλονίκη

>> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

>> Παράρτημα - Οδοντοτεχνικές Εργασίες

>> Τεύχος Πρόσκλησης

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

►Συνάντηση του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΠΥΥ

  >> Δελτίο Τύπου ΠΣΟ
 

ΙΟΥΛΙΟΣ

►ΦΕΚ | Καθορισμός της διαδικασίας για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού
| Θέσεις Οδοντοτεχνιτών 

ΑΔΑ: ΩΧΗΤ465ΦΥΟ-17Ε - Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων,της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.

  >> Υπουργική Απόφαση

>> ΦΕΚ


►Ανοιχτή Επιστολή Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών, κ. Σαμαρά Θεόδωρου |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών

>> Ανοιχτή Επιστολή


►ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημοσιεύτηκαν οι πέντε (5) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου που συγκροτούν το Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και το Πρόγραμμα Σπουδών.

  >> Απόφαση Δ.Ε. του ΠΑΔΑ σχετικά με την ίδρυση των 5 κατευθύνσεων όπως αναρτήθηκε στη διαύγεια

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Α.


Παράταση 6μηνη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής | 
Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών

  >>Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Α.Φ. 394 / 10-07-2018


Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημερωθείτε  >>εδώ

ΙΟΥΝΙΟΣ

►Απάντηση ΠΣΟ | Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

  >>Επιστολή ΠΣΟ
 

ΜΑΙΟΣ

►Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Επιστολές ΠΣΟ & Προέδρου Τμ. Βιοιατρικών Επιστημών στον Υπουργό Παιδείας

  >> Επιστολή ΠΣΟ

  >> Επιστολή Προέδρου Τμ. Βιοιατρικών Επιστημών

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

►Οφειλές από Δημόσιους Φορείς

Οι συμβεβλημένοι συνάδελφοι με φορείς του Δημοσίου (ΕΟΠΥΥ, πρώην ΔΕΗ κ.α.), οι οποίοι δεν έχουν αποπληρωθεί παλιές οφειλές, παρακαλούμε να μας αποστείλουν στο email της ΠΟΕΟ (poeo@poeo.gr) μέχρι το τέλος Απριλίου τα δικαιολογητικά οφειλής που κατέχουν, ουτως ώστε η Ομοσπονδία να προβεί σε ενέργειες.