ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017
 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2016
 
NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2015
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
  2019    ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ

►Υπόμνημα του ΠΣΟ στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων |

Δημόσια & Ιδιωτικά ΙΕΚ - Ειδικότητα Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

>>Υπόμνημα


►Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας

>> Δελτίο Τύπου


►7ηΥΠΕ | ΝΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Με την υπ’ αριθμ. 631/22-07-2019 Απόφαση Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης εγκρίθηκε η πρόσκληση σύναψης σύμβασης με ιδιώτες κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας.
Ως εκ τούτου καλούνται, έως την Παρασκευή, 6/9/2019 και ώρα 15:00 οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν στην υπηρεσία (3ος όροφος - Γραφείο πρωτοκόλλου, 3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, ΤΚ 71500, Ηράκλειο Κρήτης) σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θα περιέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

 Επιπλέον δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ


►Συγχαρητήρια Επιστολή ΠΣΟ προς τον νέο Υπουργό Υγείας

>> Συγχαρητήρια Επιστολή


►Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Διοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων

  >> Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Δ.Ε.


►7η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών για οδοντιατρική – στοματολογικής περίθαλψης με τη παροχή οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υγειονομικές δομές που εποπτεύονται από την 7η ΥΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 471/13-06-2019 απόφαση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης σχετικά με έγκριση διαδικασίας Διενέργειας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 12/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αποστείλουν στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης (3ος Όροφος-Γραφείο Πρωτοκόλλου,3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, ΤΚ 71500, Ηράκλειο Κρήτης) σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θα περιέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

 Επιπλέον δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ
 

ΙΟΥΝΙΟΣ

►Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπή του ΠΤ Κρήτης του ΠΣΟ και έγινε ενημέρωση για :
- τις αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε τρέχοντα θέματα 
- τον προγραμματισμό για τις περαιτέρω ενέργειας του Συλλόγου και των Περιφερειακών Τμημάτων

Στο συμβούλιο παρευρέθησαν δύο μέλη του ΚΔΣ, ο Ταμίας του ΠΣΟ κ. Σπανός Λεωνίδας και ο Οργανωτικός Γραμματέας του ΠΣΟ - Πρόεδρος του ΠΤ Κρήτης κ. Καριωτάκης Αντώνιος.


►6η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4486/2017 «Οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας» και με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών για οδοντιατρική – στοματολογικής περίθαλψης με τη παροχή οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υγειονομικές δομές που εποπτεύονται από την 6η ΥΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 5174/07-06-2019 απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σχετικά με έγκριση διαδικασίας Διενέργειας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αποστείλουν στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο πρωτοκόλλου, Υπάτης 1 & NEO Πατρών-Αθηνών 24, Πάτρα ΤΚ 26441) σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θα περιέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ

 

ΜΑΙΟΣ

►2ηΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κοινοποιεί τη με αριθμ. πρωτ. 28279/14-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΠ0469Η2Ξ-ΨΡΨ) Απόφασή της, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η έκδοση πρόσκλησης σύναψης ενδιαφέροντος με ιδιώτες κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντιατρικά εργαστήρια για την παροχή οδοντοπροσθετικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υγειονομικές δομές που εποπτεύονται από τη 2ης Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και αφορά τις Μονάδες Υγείας αρμοδιότητας της γεωγραφικής περιφέρειας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, προς ενημέρωσή.

Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 14/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αποστείλουν στο Πρωτόκολλο της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου (Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233, κτίριο ΚΕΡΑΝΗΣ, 1ος όροφος), σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θα περιέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

►1ηΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Η Διοικήτρια της 1ηςΥ.ΠΕ.Αττικής ενέκρινε τη διαδικασία διενέργειας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντοςσύναψης σύμβασης« Εκτέλεση Οδοντοτεχνικών Εργασιών »  με ιδιώτες κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τιςαπαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 20/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14 : 00 οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τιςαπαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας,όπως αποστείλουν στην 1ηΥ.ΠΕ.Αττικής (Ισόγειο  -Γραφείο πρωτοκόλλου, Ζαχάρωφ 3 , Αθήνα ΤΚ 11521)σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης, ο οποίος θαπεριέχει, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

Διευκρινιστική στην πρόσκληση  >>εδώ

Υπόδειγμα Σύμβασης  >>εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ


►Λίστες Υποψηφίων  | Εκλογές Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών

  >>Πανελλήνια Ένωση Οδοντοτεχνιτών

  >>Πανελλήνια Συνεργασία Οδοντοτεχνιτών


►Δελτίο Τύπου | Εκλογικά Κέντρα | Εκλογές ΠΣΟ - 11 Μαίου 2019

  >> Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Εκλογικά Κέντρα


►Μήνυμα Προέδρου Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ΠΣΟ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στις 11 Μαΐου 2019 για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την προθυμία τους να είναι υποψήφιοι, όπου συνολικά ο αριθμός τους ξεπερνάει τους ενενήντα.
Στις εκλογές θα συμμετέχουν δύο συνδυασμοί καθώς και μεμονωμένοι.
Πιστεύω ότι στον ένα μήνα που μας μένει μέχρι τις εκλογές όλες οι πλευρές θα συμβάλλουμε με προτάσεις και με γόνιμο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και κραυγές.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.
Σας καλώ να συμμετέχετε στις κάλπες .

Σαμαράς Θεόδωρος


►3η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδος (Μακεδονίας), καλεί τους ιδιώτες κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την 3η ΥΠΕ να αποστείλουν αίτηση σύναψης σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση, έως την Παρασκευή  03 Μαίου 2019.

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ

►Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο.Ε.Ο. | 2019 - 2022

Πρόεδρος:                      Κλωνής Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Α':          Μητρούσης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος Β':          Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας:    Κουτρούλη Σοφία
Ταμίας:                             Σπανός Λεωνίδας
Μέλος:                             Γαβριηλίδης Παναγιώτης
                                          Καραισκάκης Παναγιώτης
                                          Καριωτάκης Αντώνιος
                                          Κωστόπουλος Παναγιώτης
                                          Νεόφυτος Διονύσιος
                                          Σαμαράς Θεόδωρος

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

►5η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ με την Αρ.Πρ. 22433/22-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΨ15469Η2Γ-ΑΞΙ), καλεί τους ιδιώτες κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την 5η ΥΠΕ να αποστείλουν αίτηση σύναψης σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση, έως την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή θα υποβάλλονται προσωπικά σε κλειστό φάκελο στην 5η ΥΠΕ, ο οποίος θα φέρει τα εξής στοιχεία παραλήπτη:

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Αίτηση για σύναψη σύμβασης με οδοντοτεχνίτες – οδοντοτεχνικά εργαστήρια
Μεζούρλο, Λάρισα |Τ.κ.41110 Τ.Θ.2101 | Υπόψη : Νικολέττας Μπέλτσιου| Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Τηλ. 2413500817

Πρόσκληση - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ


►4η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Σύμβαση

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους ιδιώτες κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την 4η ΥΠΕ να της αποστείλουν έως την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 αίτηση σύναψης σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση  - σχετικά δικαιολογητικά  >>εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής – Υπογραφής Σύμβασης  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών  στο email: poeo@poeo.gr ή fax: 210 5246280. 
Απαραίτητο Δικαιολογητικό για την αίτηση είναι η προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.

Αίτηση  >>εδώ


►Ανακοίνωση | 4η ΥΠΕ | Σύμβαση

Ενημερωθήκαμε ότι η 4η ΥΠΕ ανακοίνωσε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Σύμβαση με Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια , με λανθασμένο όμως Πρότυπο Σύμβασης και Τιμοκατάλογο.
 
Μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα και να αντικατασταθεί με τη σωστή Σύμβαση , να μην υπογράψει κανένα εργαστήριο.


►Προκήρυξη Εκλογών | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών | 11 Μαίου 2019

  >>Δελτίο Τύπου

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

►Nέα Κοστολόγηση Οδοντοτεχνικών Εργασιών

  >>ΦΕΚ Β' 384 / 31.02.2019


►Ίδρυση Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

  >>ΦΕΚ Β' 285 / 07.02.2019


►Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Σύλλογου Οδοντοτεχνιτών ΝΠΔΔ

Δημοσιεύτηκε στις 05.02.2019 η Υπουργική Απόφαση με Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης 73546, ΦΕΚ Β'6197/31.12.2018, με τον "Κανονισμό Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών".

>>ΦΕΚ Β' 6197

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ίδρυση των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών- αρμοδιότητες και σχέσεις με την κεντρική διοίκηση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία των οργάνων διοίκησης

  >>Δελτίο Τύπου ΠΣΟ

>>ΦΕΚ B’6151


Παράταση 6μηνη Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής | Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών ΝΠΔΔ

  >> ΦΕΚ 14 ΥΟΔΔ / 14.01.2019