Ανακοίνωση Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ. 36/10 της ΥΠΠΑ

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΠΑ) προκηρύσσει τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Δ. 36/10, για την Ανάδειξη εργολάβου "Οδοντοπροσθετικών Εργασιών "Οδοντοπροσθετικού τμήματος 251 ΓΝΑ", συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων : *200.280,00 * για μια τριετία.

Κάντε κλικ εδώ για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Κάντε κλικ εδώ για τους ΟΡΟΥΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ. : 210 - 870 50 15  210 - 870 50 15 ΔΩΡΕΑΝ , FAX : 210 - 64 45 633