Πρακτική Εξέταση για άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Οι προαγώγιμοι της Θεωρητικής Εξέτασης, καθώς και οι επιτυχόντες προηγούμενων ετών που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα παραστούν στην Πρακτική Εξέταση στα εργαστήρια του ΤΕΙ Αθήνας (Αγίου Σπυρίδωνα 24, Αιγάλεω) την Πέμπτη 03.03.2011 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ.: >> Υ7γ/ΓΠ/οικ. 11242 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ: 180Β-2007) σχετικά με την «Διαδικασία και λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη καθώς και των θεμάτων που αφορούν την εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών» προκειμένου να έχουν πλήρη γνώση των διαδικασιών και της ύλης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων.

>> ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ