Θέσεις ΠΟΕΟ για τις εξετάσεις οδοντοτεχνιτών

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Με αφορμή την πρόσφατη διενέργεια του "Θεωρητικού Μέρους" των εξετάσεων (19.02.11) για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Ο. αποφάσισε να αποστείλει τις προτάσεις του προς τους αρμόδιους φορείς.

Ακολουθεί κοινοποίηση της επιστολής για κάθε ενδιαφερόμενο:

>> ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΕΟ