ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Επιτυχόντες της πρακτικής εξέτασης για την άδεια άσκηση επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, που διενεργήθηκε στις 3 Μαρτίου 2011:

>> Πίνακας επιτυχόντων