ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΣΤΟ ΑΠΘ

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Συμμετοχή στην κλινική άσκηση φοιτητών οδοντιατρικής», προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα δηλαδή από 15/09/2011 έως 15/12/2011 με σύμβαση έργου τα εξής:

Μία θέση Οδοντοτεχνίτη για την κατασκευή μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων, διαγνωστικών κερώσεων και ολικών οδοντοστοιχιών.

Οι ενδιαφερόμενοι δείτε εδώ
>> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ