ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την συμμετοχή στις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών Μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ορίζεται από 27/7/2011 έως και 22/8/2011.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας.

>> ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ >>