Ανανέωση των υφιστάμενων ετήσιων Συμβάσεων - Δήλωση Συνεργασίας ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ με Οδοντοτεχνίτες

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής Απόφασης του Δ.Σ. ΤΑΥΤΕΚΩ και την γνωστοποίηση την οποία λάβαμε σχετικά με την ανανέωση στις ήδη υπάρχουσες Δηλώσεις Συνεργασίας ή Σύναψη νέων, παραθέτουμε τα επιπλέον προβλεπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α) Την αίτηση προς το ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ
β) Τα τρία αντίγραφα της Δήλωσης Συνεργασίας, εκ των οποίων το ένα αντίγραφο να είναι μπλέ
γ) Το τιμολόγιο και
δ) Το ΦΕΚ 1502/11-10-2006 με υπογραφή και σφραγίδα των ενδιαφερομένων σε όλες τις σελίδες

Βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα εδώ <<επιστολή-απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όλα τα παραπάνω να αποσταλούν στον:

ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Λ. ΙΩΝΙΑΣ 166-168
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ (3ος Όροφος)