Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Β' Κατηγορίας

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ:
Αριστοτέλους 46 - Τ.Κ. 104 33 - Αθήνα - Τηλ.: 210 8544666 - Φαξ: 210 8543636 - κα Γιαννακάκη Χριστίνα
E-mail: info@kekgsevee, katartisi@kekgsevee, - Ιστοσελίδα: www.kekgsevee.gr

Για να δείτε το σχετικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ<<.doc

Για να δείτε τη σχετική ενημερωτική επιστολή, πατήστε εδώ<<.doc