Συμβάσεις ΕΟΠΥΥ με ιδιωτικά οδοντοτεχνικά εργαστήρια

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Με την Απόφαση 249 της 34ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε, όπως οι συμβάσεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με οδοντοτεχνικά εργαστήρια που ήταν σε ισχύ μέχρι 31/12/2011, παραταθούν μέχρι την υπογραφή νέων συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ.

Η υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν εκτελεσμένες εργασίες από 01/01/2012 έως και σήμερα, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής eΔΑΠΥ και με κατάθεση των πρωτότυπων παραστατικών στις κατά τόπους ΥΠΑΔ που ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι, προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασης.

Δείτε το αντίστοιχο έγγραφο της απόφασης, πατώντας >>εδώ