3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ 5,6,7 ΜΑΪΟΥ 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / Ψηφιακή Οδοντοτεχνική
Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην τρέχουσα οδοντοτεχνική:
Νέες Προοπτικές»

 
 

 

>> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

>> ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

>> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ