5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ,
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ - ΕΚΘΕΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ