30/11/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 
 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 

Κατόπιν της από 16-11-2012 ανακοίνωσης του Οργανισμού προς όλους τους παρόχους υγείας για την αποτύπωση όλων των απαιτήσεων πριν της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ και λόγω των ευλόγων ερωτημάτων που ανέκυψαν, αναρτήθηκε συμπληρωματική ανακοίνωση στο site του ΕΟΠΥΥ

http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index


Δείτε τη σχετική ανακοίνωση