ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 
 

  ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 
  ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ -1666 86
 
  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.ΦΕΚ: 700 ΤΕΥΧΟΣ Β- 15/9/94  Αριθ. Υ7/οικ.7456  

Τροποιήσεις:

Υ7Γ/οικ. 1586/01 (ΦΕΚ 316 Β΄)


Υ7Γ/οικ.4455/01 (ΦΕΚ Β 981)
Υ7Γ/οικ. 4641/01 (ΦΕΚ 1037 Β)


Υ7Γ/ΓΠ/οικ. 105688/02 (ΦΕΚ Β 1414/6-11-02)ΓΠ / οικ.31542/04 (ΦΕΚ 574 Β’/14-4-04)