ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1. ΒΟΗΘΟΙ

 
 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
♦ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ (2011)
♦ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ (ετών 2008-2009)


♦ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ (ετών 2006-2007)


♦ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ (ετών 2004-2005)

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
♦ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ (2011)
♦ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ετών 2008-2009)


♦ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ετών 2006-2007)


♦ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ετών 2004-2005)


ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τους Ορους Αμοιβής & Εργασίας των Οδοντοτεχνιτών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων
♦ ΣΣΕ 2011
♦ ΣΣΕ 2008-2009
♦ ΣΣΕ 2006-2007
♦ ΣΣΕ 2004-2005/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 
♦ ΣΣΕ 2004-2005