Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών ορίζεται ως το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο του οδοντοτεχνικού κλάδου. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων (FEPPD).

Οι στόχοι της επικεντρώνονται στην αδιάλειπτη προσπάθεια της Διοίκησης για εξύψωση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη. Η προσπάθεια αυτή, προάγει τα συμφέροντα των μελών του, που περικλείουν το επάγγελμα και έχουν μορφή εκπαιδευτική, οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική.

Βασική επιδίωξη της Π.Ο.Ε.Ο. είναι η συνεχής βελτίωση του κλάδου και η μέριμνα αυτή λαμβάνει υπόψη της πολλούς παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους καίρια θέση καταλαμβάνει η επιμόρφωση.

Η Ομοσπονδία συμβάλλει αποφασιστικά στη διοργάνωση Συνεδριών και Ημερίδων ανά την Ελλάδα, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο τη διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης και αναβάθμισης της επιστημονικής κατάρτισης του οδοντοτεχνικού κλάδου.