Το περιοδικό "Οδοντοτεχνική Πράξη" θα επανεκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτάται κάθε τεύχος στην ιστοσελίδα μας