ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear

 

 
 
       
 

Αρθρο 11- περ. 32: Διακινήσεις αγαθών για τις οποίες έχει εγκριθεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ : Αρθρο 11 -περίπτωση 44), η διακίνηση οδοντοτεχνικών εργασιών γίνεται χωρίς συνοδεία δελτίου αποστολής στις περιπτώσεις των παραγράφων α & γ, ενώ ο οδοντίατρος υποχρεούται να εκδίδει με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής μόνο στις περιπτώσεις της παραγράφου β.

Συγκεκριμένα:
α. Στις περιπτώσεις αποστολής στον οδοντοτεχνίτη οδοντοπροσθετικών προπλασμάτων, μέτρων από πλαστική ύλη οδοντοστοιχιών από κερί κ.λπ., τα οποία δεν είναι από τα αγαθά εκείνα στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, ο οδοντίατρος δεν υποχρεούται να εκδίδει δελτίο αποστολής (Εγκ. ΠΟΛ 142/1979), ούτε και ο οδοντοτεχνίτης κατά την επιστροφή τους (Εγγ Σ 456/22/5-2-87).
β. Επί αποστολής στον οδοντοτεχνίτη χρυσού, χρυσών νομισμάτων, παλιών χρυσών δοντιών, λοιπών αντικειμένων από χρυσό και γενικά από κράματα ευγενών μετάλλων, εκδίδεται από τον οδοντίατρο θεωρημένο διπλότυπο δελτίο αποστολής, αδιάφορα εάν τα αγαθά αυτά ανήκουν στον ίδιο τον οδοντίατρο ή τους πελάτες του. Εάν τα αποστελλόμενα αγαθά ανήκουν σε πελάτες του οδοντιάτρου , δύναται να γίνεται σχετική μνεία στο εκδιδόμενο δελτίο αποστολής (Εγκ. ΠΟΛ 124/1979 και ΠΟΛ 41/78)
γ. Επί επιστροφής κατασκευασμένων δοντιών στον οδοντοτεχνίτη, για την πληρέστερη προσαρμογή τους, δεν απαιτείται, επίσης, έκδοση δελτίου αποστολής, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνει χώρα αποστολή νέου αγαθού, δεδομένου, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ανατεθείσα στον οδοντοτεχνίτη εργασία (Εγκύκλιος ΠΟΛ 142/1979)."

 

 

© 2023 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr