ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear

 

 
 
       
 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις οδοντοτεχνιτών 2011.

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Σύμφωνα με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κ. Αντ. Δημόπουλου,ορίζεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την συμμετοχή στις εξετάσεις των οδοντοτεχνιτών έτους 2011.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται στις Δ/σεις ή Τμήματα Υγείας και Δ/νσεις Δημόσιας Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώραςαπό 05.01.2011 μέχρι 28.01.2011.

Δικαίωμα συμμετοχής στις ανωτέρω εξετάσεις έχουν οι κάτοχοι :
α) είτε πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου πτυχίου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη (ΤΕΕ Β' ),
β) είτε πτυχίου Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (νέου τύπου) διαρκείας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη(ΤΕΕ Α' ).

Εκτός από το πτυχίο για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις α και β απαιτείται επιπλέονπρακτική άσκηση τριών ή έξι ετών αντίστοιχα σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ασφαλιστικό βιβλιάριο) ή με πιστοποιητικό αντίστοιχου φορέα άλλης χώρας εφόσον η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην αλλοδαπή.

Είναι σημαντικό να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπόψη τους ότι οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν με μεταγεννέστερη απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε την απόφαση >> εδώ

Σχετικά με νομοθεσία που αφορά θέματα:
α) Ρύθμισης διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης οδοντοτεχνίτη
β) εξεταστέας ύλης
γ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής και τις εξετάσεις οδοντοτεχνιτών.
Δείτε >> εδώ

 

 

© 2024 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr