ΑΡΧΙΚΗ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
 
 
       
     

 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2016
 
NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2015
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014

 

  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011
 
  NΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2010
 
  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
  2017    ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

►Απαλλαγή Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Με βάση την υπ'αριθμ. οικ. 12997/145/Φ.15/28-11-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3284 τ.Β'/08-12-2014) με θέμα "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας", τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια απαλλάσσονται από την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.


17.Δελτίο Τύπου

Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας με θέμα Τμ.Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

>>εδώ
>>Υπόμνημα Τμ.Οδοντικής Τεχνολογίας

>>Δείτε τα Δελτία Τύπου της ΠΟΕΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

►Απάντηση Π.Ο.Ε.Ο. σε έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών - Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας

Παροχή Πληροφοριών για Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο

Έγγραφό Υπ.Εσωτερικών   >>εδώ

Απάντηση Π.Ο.Ε.Ο.   >>εδώ


►Επιστολή Π.Ο.Ε.Ο. στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Προδιαγραφές Χώρου Εγκαταστάσεως Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου & Εξοπλισμού                        >> εδώ 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Εγγραφή - Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Ν.Π.Δ.Δ.

Με τον Ν.4461/2017 ΦΕΚ 38’Α «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις», στα άρθρα  54-71 συνιστάται ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Π.Σ.Ο.)– Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείο Υγείας.

Βάσει των παραπάνω όλοι οι οδοντοτεχνίτες (βλ. άρθρο 56) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που είναι απόφοιτοι:
α) των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.,
β) των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας των Σχολών Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι.,
γ) των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία,
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με το ν. 1666/1986

υποχρεούνται να εγγραφούν στο νέο Σύλλογο.

>> Δελτίο Τύπου - Διαδικασία

>> Αίτηση Εγγραφής

  >> Ν. 4461/2017

 


►Συνεδρίαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών ΝΠΔΔ  -  Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

   


►Δ/Σ - Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών ΝΠΔΔ

Το Σάββατο 9.9.2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδριάση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών.

>>

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

►Ειδικότητα βοηθών οδοντοτεχνιτών το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν σε Δημόσια ΙΕΚ στην ειδικότητα βοηθών οδοντοτεχνιτών το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (https://www.inedivim.gr) πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως τη Δευτέρα 4.9.2017 ηλεκτρονικά στο https://diek.it.minedu.gov.gr/ προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη φοίτηση τους στο αμέσως επόμενο διάστημα. (Δ.ΙΕΚ Περιφέρεια Αττικής - Ηλιούπολης & Κηφισιάς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Ευοσμου & Λαγκαδά).

Για εγγραφές στην ειδικότητα β.Οδοντικής Τεχνολογίας μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Σιβιτανιδείο Δημόσια Σχολή. Οι αιτήσεις για το ΙΕΚ Α΄και Γ΄εξάμηνου (Φθινόπωρο 2017), θα πραγματοποιηθούν από 1-8 Σεπ (από 8:30-13:30) στη Γραμματεία της Σχολής, Θεσσαλονίκης 151, έναντι Σταθμού Καλλιθέας.
Δικαιολογητικά: Αίτηση από την γραμματεία του ΙΕΚ - Απολυτήριος τίτλος σπουδών - Φωτοτυπία ταυτότητας - και εφόσον υπάρχουν βεβαίωση πολυτεκνίας/τριτεκνίας/ορφάνιας και πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ειδικότητα επιλογής. Τηλ. επικοινωνίας 2104857622, 2104857652.Για το ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, οι εγγραφές γίνονται από 1-11/9 (https://www.facebook.com/ieksivitanideiou/) .Τηλ. επικοινωνίας 1ου ΕΠΑΛ 2104857654.

ΙΟΥΛΙΟΣ

►Tμήματα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ

Η ΠΟΕΟ σε συνεργασία με τη κα Γριμανέλη Ζωή και τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διεκδίκησε την ενσωμάτωση των "Βοηθών Οδοντοτεχνιτών" ανάμεσα στις ειδικότητες που θα συμμετέχουν στο θεσμό Μαθητεία.

Επιστολή ΠΟΕΟ >>εδώ

Απάντηση της Δ/νη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων >>εδώ


►Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Ν.Π.Δ.Δ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Συμβάσεις Οδοντοτεχνιτών

Δείτε το έγγραφο >>εδώ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-18, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017.
(Περισσότερα: http://blogs.sch.gr/1epal-sivit/#prettyPhoto)

Περισσότερα στη σελίδα της Σιβιτανιδείου στο facebook >>εδώ


►ΕΟΠΥΥ-Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ

Η Ομοσπονδία πληροφορήθηκε ότι στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ, στα προσωπικά μηνύματα, έχει έρθει ενημέρωση για την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών σχετικά με την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ για τους μήνες 4/2011,2/2012,3/2012 & 4/2012.

Προθεσμία μέχρι τις 30/06/2017.

Τηλ επικοινωνίας ΔΕΗ: 214 1000 414


►Υποχρέωση POS- Οδοντοτεχνίτες 

Με βάση την απόφαση Αριθμ. 45231/17 ΦΕΚ 27/04/2017 Αρ.Φύλλου 1445, το ΚΑΔ των Οδοντοτεχνιτών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση αποδοχής POS.

Δείτε την απόφαση >>εδώ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Δελτίο Τύπου - Εγκύκλιος POS

«Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του  καταναλωτή  σχετικά  με  την  αποδοχή  ή  μη  μέσων πληρωμής με κάρτα»  >>εδώ


►ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με βάση την ενημέρωση που έχουμε από το ΒΕΑ και από αρμόδιους μηχανικούς, τα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Υπόχρεοι είναι όσοι έχουν κινητήρια ισχύ >37 kiloWATT(kW) και θερμική ισχύ >70 kiloWATT(kW) σε μηχανήματα που εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία.


►Επιστολή ΠΟΕΟ στον Αν. Υπουργό Υγείας - ΕΟΠΥΥ

>> εδώ


► ΕΟΠΥΥ

Δελτίο Τύπου - Προγραμματισμός πληρωμών, υποχρεώσεων του οργανισμού
>> εδώ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

►Προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Δύο θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Οδοντοτεχνιτών σε Ηράκλειο & Χανιά Κρήτης.

Δείτε την προκήρυξη >>εδώ

Οι προθεσμίες υποβολής έχουν παραταθεί ως εξής:
Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων παρατείνεται  μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, παρατείνεται για την Προκήρυξη 7Κ/2016 μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.
 

 
 


 


 


© 2017 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Αριστοτέλους 14 - Αθήνα
 104 32 
Τηλ: 210 52 29 501
 fax: 210 52 46 280

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Web Design & Development: toothnews.gr